Ta strona używa ciasteczek, dowiedz się więcejOK
W obronie Memoriału
2014-10-19
Uczestnicy konferencji PPW

My, uczestnicy głównej dorocznej konferencji w Polsce poświęconej Europie Wschodniej, w związku z wnioskiem Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej o likwidację rosyjskiego Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego, Dobroczynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał", zrzeszającego ośrodki pozarządowe rozproszone na terytorium całego państwa, wyrażamy sprzeciw wobec tej nieznajdującej uzasadnienia prawnego próby zastraszenia środowisk zabiegających w Rosji o godność i pamięć o ofiarach totalitaryzmów XX wieku i występujących w obronie jednostek i grup prześladowanych politycznie w XXI wieku. W dniach, kiedy w Rosji zapomniano o słowach jej wybitnego myśliciela, że „naga obnażona prawda lepiej prowadzi do celu niźli łgarstwa podporządkowane szlachetnym intencjom", wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej i państw demokratycznych, które niejednokrotnie dały wyraz uznania dla środowisk „Memoriałowych", do wzięcia odpowiedzialności za ochronę ich dorobku jako niezbędnego elementu światowego dziedzictwa ludzi wolnych i myślących.

 

We, the participants of the Polish Eastern Policy Conference (the largest Polish forum dedicated to Poland's eastern policy), express our disapproval of the recent claim submitted to the Supreme Court of the Russian Federation by the Russian Justice Ministry to dissolve the Russian Historical, Educational, Charity and Human Rights Society Memorial which gathers a network of non-governmental organisations throughout Russia. This decision, in our view, is a legally unjustified attempt to intimidate Russian organisations involved in commemorating the dignity and memory of victims of 20th century totalitarian regimes and defending individuals and groups who are subjected to political persecution in the 21st century. At the time when forgotten are the words of one of Russia's most distinguished thinkers, Alexander Herzen, who stated that the bare naked truth leads better to the goal than lies which are subordinate to noble intentions, we also call on the governments of the Republic of Poland and other democratic states, which on many occasions have showed their appreciation in regards to Memorial, to take responsibility for the protection of the organisation's legacy as a necessary element of the global heritage of free and thinking people. (Translated by Iwona Reichardt)

Мы, участники главной польской ежегодной конференции, посвященной Восточной Европе, в связи с направленным Министерством юстиции Российской Федерации иском в Верховный суд РФ о ликвидации Российского историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», объединяющего общественные организации со всей страны, выражаем протест против этой не находящей правового обоснования попытки запугивания тех российских кругов, которые заботятся о достоинстве и памяти о жертвах тоталитаризмов XX века, а также выступают в защиту лиц и групп, преследуемых по политическим мотивам в XXI веке. В дни, когда в России забыли о словах ее выдающегося мыслителя о том, что «голая, обнаженная истина лучше приведет к делу, нежели лганье с доброй целью», мы призываем власти Республики Польша и демократических государств, которые неоднократно высоко оценивали деятельность «Мемориала», взять ответственность за защиту его достижений как неотъемлемого элемента мирового наследия свободных и мыслящих людей (перевод Lilia Kucharska).

***

Oświadczenie zostało przyjęte przez uczestników konferencji Polska Polityka Wschodnia. Impreza co roku gromadzi czołowych ekspertów zajmujących się problematyką Europy Wschodniej. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 17-18 października. Impreza składała się z dwóch części. Pierwszego dnia obrady toczyły się w zamkniętych grupach eksperckich. Tematy poszczególnych stołów dyskusyjnych związane były z różnymi wymiarami polskiej polityki zagranicznej na kierunku wschodnim. Wypracowane zostały rekomendacje dla ośrodków kreujących polską politykę wschodnią, które przedstawiono podczas dnia drugiego. Dzień drugi zainaugurowało przemówienie ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny.

 

Organizatorami konferencji Polska Polityka Wschodnia są „Nowa Europa Wschodnia", Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.


Powrót
Najnowsze

Okiem Kremla: jak Polska fałszuje historię

03.01.2020
Karolina Blecharczyk
Czytaj dalej

Kraków: Polacy w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku

29.12.2019
NEW
Czytaj dalej

Wojtyła, czyli prometeizm w Watykanie

27.12.2019
Cornelius Ochmann
Czytaj dalej

Gazprom – rosyjski gigant na progu zmian

22.12.2019
Marek Budzisz
Czytaj dalej

Rusza nabór do Akademii Ziem Zachodnich i Północnych

19.12.2019
NEW
Czytaj dalej

Gacharia sucharia i kurczaki, czyli o kolejnym miesiącu antyrządowych protestów w Gruzji

19.12.2019
Daria Szlezyngier
Czytaj dalej

copyrights © 2010-2017 by Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu