Nowa Europa Wschodnia (logo/link)
Transatlantyk > Hanza / 14.02.2021
Michał Żakowski

Europa śrubuje normy ekologiczne. To wyzwanie gospodarcze i mentalne

Litwa, Łotwa i Estonia w wielu obszarach zerwały z trudnym dziedzictwem Związku Radzieckiego. Jednym z elementów ich walki o niepodległość była niezależność energetyczna. Teraz, wraz ze wzrostem świadomości globalnej, przyszedł czas na transformację ekologiczną.
Foto tytułowe
Kopalnia torfu w Estonii (Shutterstock)


Wspólnotowy „Zielony Ład” w najbliższych latach mocno wpłynie na gospodarki i społeczeństwa regionów kiedyś należących do Związku Radzieckiego. Niemcy są przy tym największym orędownikiem zwiększenia ambicji polityki klimatycznej.  Liderzy tych przemian, w tym państwa nordyckie, śrubują normy i cele redukcji dwutlenku węgla w środowisku naszego globu. To także poważne wyzwanie dla Litwy, Łotwy i Estonii.

Dr Katarzyna Dośpiał – Borysiak opowiada, jak państwa, które kiedyś należały do Związku Radzieckiego, radzą sobie z tym trudnym dziedzictwem. Czy dążąca do Unii Europejskiej Ukraina, kraj pełen problemów politycznych, gospodarczych i społecznych myśli w ogóle o wejściu w orbitę zadań na rzecz klimatu? A przecież właśnie to może w przyszłości decydować o jej być albo nie być we Wspólnocie.

Dr hab. Katarzyna Dośpiał – Borysiak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Współautorka pracy Polityki klimatyczne Litwy, Łotwy i Estonii. Priorytet czy margines opublikowanej przez Instytut Europy Środkowej.